• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
6.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy ruchowe, praca indywidualna.
Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci.

Dzieci:
- są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;
- podejmują działalność zabawową;
- śmiało zgłaszają propozycje działań;
- usamodzielniają się;
- rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
- doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
- aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
- nabywają i utrwalają nawyki higieniczne. 

8.30 - 9.00

Przygotowanie do śniadania-śniadanie. 

9.00 - 11.00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w różnych obszarach aktywności.
Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci.
Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci.
Spacery, wycieczki, sytuacje okolicznościowe.
Zabawy ruchowe organizowane, inspirowane przez nauczyciela.

Dzieci:
- uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;- pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;
- wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
- wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
- odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
- korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
- znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
- poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
- dokonują swobodnego wyboru aktywności;
- realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
- uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
- uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych; 

10.30

Drugie śniadanie 

 
11.00 – 12.00

Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczycielkę (oferty dla dzieci) wypływające z zainteresowań i potrzeb dziecka. Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Dodatkowe oferty: lektorat, ćwiczenia korekcyjne. Zabawy ruchowe z inicjatywy nauczyciela.Spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe - w zależności od pogody.

Dzieci:
- są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
- samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
- aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

12.00 - 12.30

Przygotowanie do obiadu i obiad

12.30 - 13.30

Samorzutna działalność dzieci.
Zabawy wg zainteresowań dzieci.

13.30 - 13.45

Podwieczorek 

13.45 - 16.00

Oddziaływanie nauczyciela utrwalające, wzbogacające i wspierające indywidualny rozwój dziecka.
Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe. 

 

Dzieci:
- nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
- uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
- realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
- dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
- doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
- bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym.
- Rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką osoby dorosłej.

Nasze Grupy

"grupa

Grupa I
Krasnoludki

grupa misie

Grupa II
Misie

grupa sloneczka

Grupa III
Sloneczka

grupa supelki

Grupa IV
Supełki

grupa plastusie

Grupa V
Plastusie

grupa biedroneczki

Grupa VI
Biedroneczki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook