Tel/fax: (0-41) 249-01-31
E-mail: pp11@przedszkole.ostrowiec.pl
Adres: ul.Wspólna 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Marii Kownackiej w Ostrowiecu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pp11.ostrowiec.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia dostępności

 • podświetlane linki,
 • skróty klawiszowe:
  • TAB – przejście do kolejnego elementu,
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana wielkości czcionek,
 • zmiana odstępów w czcionce

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola -Danuta Kapsa.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 2490131

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Adres: ul.Wspólna 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0-41) 249-01-31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy alejce osiedlowej biegnącej prostopadle do ulicy Wspólnej. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie a następnie pokonać 3 stopniowe schody. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi na wysokości 120 cm. znajduje się dzwonek. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) - posiada schody, brak windy. Jest możliwość skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego lub online. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp

z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Przedszkole nie posiada parkingu . W niewielkiej odległości od przedszkola znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp.,

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.